INSTALACJE POD KLUCZ

W oparciu o naszą fachową wiedzę oraz kompetencje inżynierskie, wykonujemy projekty kompletnych obiektów «pod klucz».

Ekipy OLEXA® projektują, produkują, instalują i uruchamiają ogół urządzeń, umożliwiając stworzenie projektu « Greenfield ».

W ramach świadczonych usług inżynierskich oferujemy sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji :

 • plan instalacji urządzeń wraz z ogólnymi wymiarami budynku,
 • schemat synoptyczny (Flow shit) wraz z przepływami (surowce, energie, itp.) i oznaczeniami (maszyny, silniki, czujniki)
 • lista przewidywanego zużycia energii (elektryczność, para, sprężone powietrze)
 • lista uwolnień (klimatyzator oparów)
 • plany fundamentów dla poszczególnych urządzeń wraz z opisem posadowienia i danymi technicznymi (waga, sposób mocowania do podłoża, przyłącza, itp.)
 • ogólny schemat rusztowań metalowych lub wspornika maszyny, wspornika dla obsługi i kanałów instalacyjnych (wyposażenie przewidziane w planach, nie uwzględnione w dostawie)
 • schemat blokowy instalacji rurowych: para i kondensaty (klimatyzator), obwód olejowy (filtracja), ekstrakcja oparów z prasy do kołnierza wylotowego wentylatora lub studium kompletnej instalacji rurowej (zakup materiałów i montaż w gestii klienta)
  • Szczegółowe plany (izometryczne) wszystkich instalacji rurowych wraz z wykazem części
  • Lista przewodów rurowych
  • Wyniki obliczeń projektowych zgodnie z Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
  • Wymiarowanie instalacji rurowych (długości, ilość kolanek, reduktorów, itp)
  • Wykonanie makiety 3D
  • Badanie podłoża
 • Lista komponentów technicznych (czujniki, silniki, przewody – rodzaje i długości, itp)
 • Schematy szaf elektrycznych, automatyka i moce
 • Instrukcje obsługi urządzeń w miejscowym języku.

Nasze ekipy towarzyszą klientowi zarówno przy instalacji pełnego procesu technologicznego, jak i pojedynczych urządzeń:

Prasy ślimakowe

Rozdrabniacze

Ogrzewacze poziome i pionowe

Separatory kratowe

Filtry płytowe lub pionowe

Prasa MBU DUŻEJ POJEMNOŚCI