PREZENTACJA

OLEXA® była jedną z pierwszych firm z branży przetwórstwa odpadów zwierzęcych, która opracowała procedurę tłoczenia ciągłego, aby połączyć jakość z ciągłością produkcji mączek zwierzęcych. Równocześnie rozszerzyliśmy gamę urządzeń towarzyszących, oferowanych w pełnym zakresie pojemności: rozdrabniarek wstępnych i końcowych, warników-sterylizatorów, separatorów kratowych, itp.
Mączki zwierzęce i tłuszcze są poddawane procesowi waloryzacji bądź niszczone.

Wyróżnia się 3 kategorie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (surowce):

Kategoria 1: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do zniszczenia.

 

Surowce: Zwierzęta znalezione martwe, materiał specyficznego ryzyka (SRM), konfiskata zwierząt ze względów sanitarnych.

Przeznaczenie: Centra utilizacji w celu odwodnienia i separacji tłuszczów (wyłącznie waloryzacja energetyczna).

 

Kategoria 2: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego niedopuszczone do wykorzystania jako pasze zwierzęce.

 

Surowce: Trzoda chlewna i drób znalezione martwe, konfiskata ze względów sanitarnych

Przeznaczenie: Centra utilizacji w celu odwodnienia i separacji tłuszczów (waloryzacja energetyczna jak w Kat. 1, techniczna – wykorzystanie jako nawozu, lub waloryzacja w przemyśle oleochemicznym).

 

Kategoria 3: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do waloryzacji jako pasza zwierzęca (po spełnieniu wymagań).

 

Surowce: Odpady (poza SRM) z ćwiartowania w ubojniach lub rzeźniach zwierząt zdrowych: przeżuwacze, trzoda chlewna, drób. Jakość sanitarna produktów pochodzących z kategorii 3 powinna być taka sama, jak produktów spożywczych dla ludzi. Produkty uboczne, w zależności od gatunku zwierząt, przetwarzane są w geograficznie odrębych zakładach.

Przeznaczenie: Produkcja przetworzonych protein zwierzęcych (PRT), separacja tłuszczów do wykorzystania w paszach zwierzęcych; dozwolony jest każdy sposób waloryzacji technicznej.

 

Nasze biuro projektów może opracować kompleksowe rozwiązania „pod klucz”, dostosowane do każdej kategorii produktów.

Proces przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (różnych w zależności od kategorii) składa się z poniższych etapów:

 

  • Rozdrabnianie surowca – w naszej ofercie dostępne są różne modele rozdrabniaczy
  • Gotowanie-sterylizacja produktów – nasza gama warników obejmuje modele o pojemności od 4000 L do 180000 L.
  • Tłoczenie przy użyciu pras ślimakowych typu MBN: 1 do 5 ton/godz. produktu do dalszej ekstrakcji tłuszczów.
  • Obróbka produktów ubocznych:

Mączka: rozdrabnianie i przesiewanie

Tłuszcze: Odwirowywanie lub filtracja w celu usunięcia zanieczyszczeń