Visuel_Process_Huilerie

Olej pozyskiwany jest z poddanych obróbce nasion roślin oleistych, jak rzepak, słonecznik, len, soja, bawełna i orzech arachidowy. Procedura polega na ekstrakcji zawartego w nasionach oleju i oddzieleniu wytłoczyn wykorzystywanych jako dodatek do pasz lub paliwo.

Biorąc pod uwagę różnorodność i specyfikę poddawanych obróbce nasion oraz mnogość możliwych produktów finalnych, wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje obróbki:

OLEXA® oferuje pełną gamę urządzeń przeznaczonych do obróbki dowolnego gatunku nasion oleistych, niezależenie od wielkości produkcji, zarówno dla instalacji pojedynczego tłoczenia, jak i dla procesu z tłoczeniem wstępnym.

Nasz zakład produkcyjny, dysponując jednostką pilotażową, umożliwia odtworzenie w mniejszej skali procedur typowych dla przemysłu olejarskiego. Ich analiza przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju przetwarzanych nasion, pozwala nam dostosować wytwarzane urządzenia do konkretnych potrzeb klienta.

PROCES

Nasze kompetencje poparte 90-letnim doświadczeniem, pozwalają nam projektować i realizować obiekty „pod klucz”: od przyjęcia nasion, po składowanie produktów finalnych (olejów i wytłoków).

 

W zależności od rodzaju nasion i potrzeb klienta, oferujemy instalacje dla 3 wersji procesu:

Pierwsze tłoczenie na zimno (Prasa + Filtracja)

Implantation pression à froid

Les graines entières, préalablement nettoyées et pesées, provenant du stockage tombent dans la vis doseuse à l’entrée de la presse.

Attention ce process ne convient pas à tous les types de graines, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Tłoczenie na gorąco lub tłoczenie wstępne
(Zgniatacz/Rozdrabniacz + Ogrzewacz + Prasa + Filtracja)

Implantation pression à chaud

Ce process est utilisé en pression unique à chaud ou en pré pression avant extraction solvant.

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Podwójne tłoczenie: Tłoczenie wstępne na zimno + Tłoczenie na gorąco
(Prasa + Klimatyzator + Prasa + Filtracja /pojedyncza lub podwójna/)

Implantacja podwójnego tłoczenia

Proces ten jest połączeniem dwóch odrębnych procesów.

AVANTAGES

  • Dwie różne jakości oleju: 60% uzyskane z tłoczenia na zimno, 40% uzyskane z tłoczenia na goąco
  • Zawartość oleju w wytłoczynach – ok. 8%
  • Recykling osadów zalegających na prasie jest możliwy poprzez stopniowe przesyłanie ich do ogrzewacza

INCONVENIENTS

  • Wyższy koszt inwestycji (Instalacja grzewcza)
  • Zużycie energii
  • Konieczność dwukrotnej filtracji w celu uzyskania dwóch różnych jakości oleju
  • Olej ekstahowany na gorąco: wymaga dodatkowego przetwarzania (Rafinacja lub estryfikacja)

Podobnie jak w przypadku tłoczenia na gorąco, jest to proces kosztowny, zasadny powyżej określonego tonażu, zależnie od miejsca produkcji i rodzaju obrabianych nasion.