PREZENTACJA

MBS-02

OLEXA® jest leaderem w branży suszenia i odwadniania surowców z procesie obróbki z zastosowaniem pras ślimakowych.
Nasze prasy ślimakowe są zaprojektowane specjalnie do zastosowań w instalacjach osuszania w celu waloryzacji surowców: lucerny, pulp, odpadów przemysłu papierniczego, odpadów rybnych, obornika świńskiego poddanego flokulacji, zielonych alg, odpadów z gospodarstw domowych poddanych metanizacji, fusów kawy, octanu celulozy, itp.

W firmowym zakładzie pilotażowym prowadzimy testy naszych maszyn i optymalizujemy ich wydajność zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.