UTYLIZACJA

W oparciu o naszą fachową wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje inżynierskie, wykonujemy projekty kompletnych obiektów «pod klucz».

Ekipy OLEXA® projektują, produkują, instalują i uruchamiają ogół urządzeń, umożliwiając stworzenie projektu « Greenfield ».

W ramach świadczonych usług inżynierskich oferujemy sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji:

 • plan instalacji urządzeń wraz z ogólnymi wymiarami budynku,
 • schemat synoptyczny (Flow shit) wraz z przepływami (surowce, energie, itp.) i oznaczeniami (maszyny, silniki, czujniki)
 • lista przewidywanego zużycia energii (elektryczność, para, sprężone powietrze)
 • lista uwolnień (klimatyzator oparów)
 • plany fundamentów dla poszczególnych urządzeń wraz z opisem posadowienia i danymi technicznymi (waga, sposób mocowania do podłoża, przyłącza, itp.)
 • ogólny schemat rusztowań metalowych lub wspornika maszyny, wspornika dla obsługi i kanałów instalacyjnych (wyposażenie przewidziane w planach, nie uwzględnione w dostawie)
 • schemat blokowy instalacji rurowych: para i kondensaty (klimatyzator), obwód olejowy (filtracja), ekstrakcja oparów z prasy do kołnierza wylotowego wentylatora lub studium kompletnej instalacji rurowej (zakup materiałów i montaż w gestii klienta)
  • Szczegółowe plany (izometryczne) wszystkich instalacji rurowych wraz z wykazem części
  • Lista przewodów rurowych
  • Wyniki obliczeń projektowych zgodnie z Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
  • Wymiarowanie instalacji rurowych (długości, ilość kolanek, reduktorów, itp)
  • Wykonanie makiety 3D
  • Badanie podłoża
 • Lista komponentów technicznych (czujniki, silniki, przewody – rodzaje i długości, itp)
 • Schematy szaf elektrycznych, automatyka i moce
 • Instrukcje obsługi urządzeń w miejscowym języku

Nasze ekipy towarzyszą klientowi zarówno przy instalacji pełnego procesu, jak i pojedynczych urządzeń :

Prasy ślimakowe

Rozdrabniacze

Warniki-sterylizatory

Description

Le corps du cuiseur est constitué d’une virole intérieure de très forte épaisseur réalisée à partir de tôles soigneusement chanfreinées et assemblées par soudure.

Une virole extérieure entoure la première à une distance et est assemblée à celle-ci par « bords tombés » soudés, le tout élaboré très soigneusement afin de former la double enveloppe dans laquelle circule la vapeur permettant la cuisson des produits.

Le fond plat arrière est solidement soudé sur la virole intérieure du cuiseur.
Le fond plat avant est boulonné sur une bride de très forte épaisseur soudée sur la virole intérieure
Les fonds avant et arrière supportent les paliers très largement dimensionnés. Les corps proprement dits des paliers sont isolés des fonds par de très gros goussets qui laissent un accès facile aux presses-étoupe assurant l’étanchéité des passages du rotor dans les fonds.

Rotor

L’agitateur, suivant l’utilisation, est ou non du type chauffant et est constitué d’un arbre cylindrique creux sur lequel sont soudés des bras d’agitation.

Ces bras reçoivent chacun une tête d’agitation spéciale qui assure un excellent mélange par rotation, et la vidange complète du cuiseur dans le sens de rotation inverse. L’intervalle, entre ces têtes et la paroi interne du corps, est réduit au maximum, ce qui évite le dépôt d’une pellicule de produit sur cette paroi et qui pourrait agir comme isolant.

Separator kratowy

Filtr pionowy